Ny konsertsal till Lilla Akademien

Byggnad B02 i Kv. Mimer står inför en renovering och ombyggnad till nya skollokaler. I mittskeppet skapas en unik konsertsal.

Från början byggt som barnsjukhus, numera en specialiserad och omsorgsfullt utformad musikskola för åldrarna F-9. När Lilla Akademien står inför en renovering och ombyggnad till nya skollokaler skapas en unik konsertsal i mittskeppet.

Två bjälklag rivs för att skapa rymd. Lokalen kompletteras med balkonger och svävande spänger för publiken att sitta på. Tillsammans med en italiensk arkitekt och akustiker från Paris är vi med och skapar en fantastisk konsertlokal.

Tillsammans med en italiensk arkitekt och akustiker från Paris är KE gruppen med vid bygget av en fantastisk konsertlokal.

Tillsammans med en italiensk arkitekt och akustiker från Paris är KE gruppen med vid bygget av en fantastisk konsertlokal (tidig illustration från Arkpabi).

 

Två bjälklag rivs för att skapa rymd och lokalen kompletteras med balkonger och svävande spänger för publiken att sitta på.

Två bjälklag rivs för att skapa rymd och lokalen kompletteras med balkonger och svävande spänger för publiken att sitta på (tidig illustration från Arkpabi).