Nya Kronan, Sundbyberg

KE gruppen agerar huvudkonstruktör när en befintlig kontorsbyggnad om sex plan samt ett parkeringshus rivs. Därefter byggs ett stort kontorskomplex med nio våningar.

Fastigheten är belägen i Sundbyberg och uppgår till ca 45 000 m2. Arbetet omfattar rivning av befintlig kontorsbyggnad om 6 plan samt ett parkeringshus. Därefter nybyggnad av ett stort kontorskomplex i upp till 9 våningar. Byggnaden innehåller dessutom parkering, lastmottagning, restaurangkök och teknikutrymmen. Den absolut största hyresgästen är Skatteverket med sina specifika verksamhetskrav.

KE Gruppen agerar huvudkonstruktör och står för projektering av grundläggning och stomkomplettering. Projektet innefattar även anslutningar till en befintlig byggnad där ny teknik möter äldre.

Projektet har tidigare omfattat utrednings-, program-, systemhandlingsskede åt Vasakronan.

Nya Kronan, Sundbyberg projekteras av KE Gruppen/Geosigma.

Nya Kronan, Sundbyberg projekteras av KE Gruppen/Geosigma.