Nya MOOD Stockholm

Tillbyggnad och renovering av kontors- och affärslokaler i centrala Stockholm. KE gruppen upprättande bygghandlingar för tillbyggnad av bland annat ett glasat infill samt ny galleria.

Den nya gallerian, i korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan, invigdes våren 2012 och byggnaden nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2013. Huset består av fyra delar, benämnda nedan som hus A, B, C och D.

Arbetet var indelat i 3 etapper:

  • Etapp 1: Ombyggnad av plan 5-11 till öppna kontorslandskap. Man rev här en hel del väggbalkar som avväxlades med stålbalkar och pelare. Nya fläktrum på tak byggdes upp med stålramar och TP-Plåt.
  • Etapp 2: Innefattade gården mellan hus A och B som byggdes igen med ett så kallat infill i plan 4-11. Stommen för detta utgörs av håldäck på stålbalkar. Den befintliga grunden och stommen klarade inte de nya lasterna så grundförstärkning utfördes med borrade stålkärnepålar och extra pelare.
  • Etapp 3: Innebar en galleriagång i plan 4 med nytt glastak på befintlig gård. Vid den nya entrén stod ett flertal betongpelare vilka avväxlades med en avancerad teknisk lösning för att föra ner de stora lasterna.
Bilden visar de infill som skapades mellan husen.

Bilden visar de infill som skapades mellan husen.