Bergteknikstöd för nya tunnelbanan

Geosigma ger bergteknikstöd i beställarorganisationen för den del av tunnelbanan som ska byggas ut mot Nacka och Söderort.

Region Stockhom bygger ut tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Den blå linjen kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen, det blir också en ny sträcka mellan Fridhemsplan till Älvsjö.

Geosigmas står för bergteknikstöd i beställarens organisation för delen som ska byggas ut mot Nacka och Söderort. Vi svarar för beställaren i frågor som berör bergtekniska lösningar och utför sakgranskning av handlingar som ska ingå i förfrågningsunderlag för de berg- och anläggningsentreprenader som handlas upp.

I det påbörjade byggskedet är vi också beställarens representant vid diskussioner med entreprenörer och projekterande konsult vid eventuella behov av ändringar eller produktionsanpassning av tekniska lösningar, till exempel injekteringsteknik, sprängning och temporära eller permanenta bergförstärkningar.

Visionsbild över Sofia. Vy från öst. Bild: Region Stockholm/Sweco

Visionsbild över Sofia. Vy från öst.
Bild: Region Stockholm/Sweco

Bilden visar den nya entrén till station Sofia vid Stigbergsparken/Folkungagatan på Södermalm. Persontransporter mellan plattformsutrymmet under jord och biljetthallen på marknivå kommer i denna del att ske med hissar i ett ca 90 m högt hisschakt som ska sprängas ut i berget.