Nybyggnad av förskola

Huset är byggt i suterräng med ett avancerat sedumtak på en kertobalkstomme.

Dessa balkar har i sin tur en rejäl takfot med uthäng på nära 2,5 m. Huset är byggt på en pålad grund och på den sluttande tomten har det även byggts en amfiteater i prefabelement. KE gruppen var huvudkonstruktörer för bygghandlingen.

Bilden visar en sektion av konstruktionen, med takbalkar och våningsplanen i förhållande till marknivåer.

Bilden visar en sektion av konstruktionen, med takbalkar och våningsplanen i förhållande till marknivåer.