Nybyggnad av förskola i Tullinge

Ett samverkansprojekt med Botkyrka kommun där en ny förskola skall byggas i Tullinge. Förskolan kommer heta Sörgården och beräknas vara klar sommaren 2017.

I detta uppdrag har KE gruppen utfört kompletta handlingar avseende K i samtliga projekteringssteg. Leveransen har bestått av bland annat mått-, armering, specar och beskrivningar.

Illustration ritad av TOTAL arkitektur & Urbanism Ab

Illustration ritad av TOTAL arkitektur & Urbanism Ab