Nybyggnad av kontorslokal åt PEAB anläggning

PEAB Anläggning har byggt en ny kontorslokal i Rönninge.

För denna fastighet har KE gruppen projekterat grundläggning samt stommen.

Illustration ritad av Grontmij över huset.