Nybyggnad skola i Täby

Nybyggnation av en skola med tillhörande idrottshall och konstgräsplan i Täby kommun.

Skolan är i tre plan och rymmer bl.a. lektionssalar, kök, matsal och en stor ljusgård. Skolan är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld och idrottshallen når upp till kraven för Miljöbyggnad Silver. Detta innebär att det ställs väldigt höga krav på material, inomhusmiljö och energi.