500 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden

Projektet Brofästet i Norra Djurgårdsstaden omfattar nybyggnation av tre kvarter om totalt ca 500 lägenheter. KE gruppen arbetar med två projekt, dels 90 lägenheter för Besqab samt motsvarande antal för Oscar Properties.

Vi är med i program-, system- och bygghandlingsskedet. Utöver det har vi samordningsansvaret för samtliga konsulter och kontrollerar kollisioner och dylikt med hjälp av 3D-modellerna. Byggnaden består av 5 trapphus uppdelat på två huskroppar i upp till 10 våningar. Stommen utgörs av platsgjutna innerväggar och bärande stålpelare i fasad samt bjälklag av plattbärlagstyp.

Projektet ska uppfylla Djurgårdsstadens högt ställda miljö- och energikrav och all projektering sker i 3D. Det är även gas- och vattentäta konstruktioner.