Nytorps Mosse, Förskola i Huddinge

Vi har projekterat en ny förskola åt HUGE Fastigheter med fem avdelningar för cirka 100 barn.

Förskolan är en miljöklassad byggnad enligt Miljöbyggnad, och når upp till kraven för nivå Silver. Byggsystemet består av en bärande stålkonstruktion och utfackningsväggar.

Illustration: HMXW Arkitekter