Nytt bostadsområde i Gamla Uppsala

Nya bostäder byggs i området Gamla Uppsala på uppdrag av Mangolia Bostad AB. Av dessa är 72 st bostadsrätter och resterande 325 st hyreslägenheter. Totalt är det fem bostadshus som är beräknade att stå klara november 2018.

Totalt är det fem bostadshus som är beräknade att stå klara november 2018.
Uppdraget för KE gruppen omfattar upprättande av konstruktionshandlingar. Vi ska ta fram både system- och bygghandling för grundläggning (pålning), plattor, garage- och gårdsbjälklag samt tak och stomkomplettering.

Illustration över huset ritad av arkitema.

Illustration över huset ritad av arkitema.