Nytt hotell i anslutning till befintligt

Ett nytt hotell byggdes i anslutning mot befintligt hotell i Nacka Strand. KE gruppen ansvarade för grundkonstruktionen samt det yttre smidet utöver rollen som huvudkonstruktör.

Huset består av en prefabricerad stomme och unikt för detta projekt är de badrumsmoduler som kommer förtillverkade och placeras ovanpå varandra i takt med att huset växer. Projektet utmärker sig även då man vägbanksisolerat en ramp i anslutning till huset för att minska belastning på håldäck.

Bilden visar fasaden av hotellet i förhållande till närliggande berg.

Bilden visar fasaden av hotellet i förhållande till närliggande berg.