Nytt hotell med utställningshallar

Våren 2012 startade byggnationen av ett nytt hotell med utställningshallar mittemot Gröna Lund på Djurgården i Stockholm. Huset består av tre våningar samt en takvåning ovan mark och har en L-formad grundplan.

Under markplan ligger det omtalade Abba-museet. Karakteristiskt för huset är dess grund på 700 mm som är belägen 6 m under saltsjön. Dessutom har huset en struktur där vardera våning är indragen en bit i förhållande till underliggande plan. KE gruppens uppgift i projektet var att bevaka och kontrollberäkna konstruktionen kontinuerligt. Huset har en prefabstomme, med stålbalkar och håldäck, och terrasseringen i fasaden ramas in av målat massiv- och limträ. Taket är ett sedumtak.

utstallningshallar1

Bilderna visar fasaderna och terrasseringen av hotellet

Bilderna visar fasaderna och terrasseringen av hotellet