Ombyggnad av köpcentrum

Täby Centrum stod inför en genomgripande förändring. Ett nytt torg skulle skapas på Attundafältet, nya bostäder uppföras och centrumet utökas med 26 000 kvadratmeter.

En stor satsning på ny infrastruktur ingick i projektet och kostnaden uppskattades till över 4 miljarder. KE gruppen fick förtroendet att utreda hur nybyggnaderna till centrumet skulle kunna genomföras.
Utredningarna innefattade bland annat:

  • nytt garage vid Attundafältet, under grundvattennivån
  • projektering av handlingar för vattendom
  • skisser på ny galleria mot torget
  • genombrott i den befintliga stommen för nya lastfar
  • påbyggnad av garaget på norra sidan
  • stomförslag till ny matmarknad på norra sidan
  • besiktning av betongskador på befintliga garage
  • förstärkningar av grund och stomme

taby_centrum