Ombyggnad och renovering av hus i centrumkomplex

Huset som är från mitten av 50-talet bygges om från grunden med nya hissar, renoverade lokaler och tekniska installationer.

Längst ned i byggnaden finns tunnelbanespår och tekniska utrymmen. I bottenvåningen ligger en tunnelbanehall, ett antal butiker, en bank samt restauranger. På översta planet ligger kontorslokaler. Ett stort antal avväxlingar och förändringar i stommen utfördes. Bland annat går en pelare rakt igenom huset för att bära ett glastak, det s.k. ”svävande taket”.