OPTV-filmning för Högdalen depå

Geosigma har med sin Optical televiewer (OPTV) filmat fyra stycken borrhål i Högdalen, Stockholm.

Borrhålen är en del av förundersökningen för utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen, som projekteras av WSP.

I uppdraget ingick även att göra en s.k. bildkartering av borrhålen. Detta innebär att sprickor, bergartsgränser och strukturer orienteras, samt att eventuella sprickaperturer mäts och läggs in i OPTV-bilden.

OPTV-filmning i Högdalen depå.

OPTV-filmning i Högdalen depå.

OPTV-filmning i Högdalen depå.

OPTV-filmning i Högdalen depå.