OPTV-filmning Ostlänken

Geosigma filmade under hösten 2018 ett antal borrhål med Optical Televiewer (OPTV) i Norrköpingstrakten för projekt Ostlänken som är en del i den framtida höghastighetsbanan mellan Stockholm – Göteborg –  Malmö.  Beställare var Sweco som projekterar en del av sträckan som går genom Östergötland. 

OPTV-filmning ger en högupplöst bild av borrhålet vilket möjliggör orientering av strukturer och är ovärderligt vid kärnförluster och krosszoner.

Då flera av borrhålen var flacka, vilket gör att OPTV-utrustningen inte självsjunker av sin egen tyngd, användes Geosigmas specialbyggda matarutrustning/införselrigg för borrhål. Utrustningen möjliggör automatisk matning av stänger i en jämn takt som trycker OPTV-kameran framför sig i borrhålet. Den är en förutsättning för filmning i långa flacka hål då matning av stänger för hand blir alldeles för tungt.

Gesoigmas Simon Krekula och Mikael Eriksson.

 

Exempel på borrhålsbild med krosszon.

 

Liknande uppdrag