Ormbacka – FU för utförandeentreprenad

I Ormbacka i Järfälla ansvarade vi för FU för utförandeentreprenad avseende nybyggnation av kommunala gator och VA.

Uppdraget handlade om detaljprojektering av torg, vegetation i biofilter, gaturum med träd i skelettjord samt vegetation vid dagvattendammar.

Träd

Detaljer från Ormbacka torg.