Övertäckning av 50 meter bassäng

KE gruppen fick i uppdrag att grundlägga samt konstruera övertäckning av den 50 meter långa bassängen på Nälstabadet.

I uppdraget ingick även att projektera grunden till en tillbyggnad av personal- och omklädningsrum. KE gruppen var totalkonstruktör för projektet.

Översikt över badet framtagen av LILJEWALL arkitekter ab