Övervakning av grundvatten för SKB

Geosigma har under 30 års tid övervakat grundvattennivåer, genomfört grundvattenprovtagningar och mätt grundvattenflöden inom SKB:s undersökningsprogram för ett slutförvar av utbränt kärnbränsle.

Mätningarna har utförts och utförs i flera hundra mätpunkter på ett flertal platser i Sverige, bland annat i Forsmark och vid Äspölaboratoriet norr om Oskarshamn. Dessutom har mätningar utförts under permafrosten på Grönland. Övervakningen omfattar allt från ytliga jordrör till 1000 m djupa kärnborrhål som instrumenterats med utrustning framtagen av Geosigma.

grundvatten01

Juli 2011. Nära Kangerlussuaq på Grönland

Förutom tryckmätning och vattenprovtagning så görs unika mätningar av naturligt grundvattenflöde med hjälp av spårämnesteknik, en speciell teknik utvecklad av Geosigma för SKB. Flöden lägre än 0.01 ml/min kan mätas med avancerade denna teknik.
Liknade mätningar görs även för andra kunder, såsom Trafikverket, JM, LKAB mfl.

grundvatten02

Geosigmas fältpersonal Teknik & Innovation, Jan Sundberg, Mikael Ericsson och Joakim Stoor

grundvatten03

Installation av utrustning för grundvattenövervakning och vattenprovtagning under permafrosten på Grönland.