Planerat utomhusbad i Järva

Uppdraget omfattar en fördjupad förstudie av alternativ för grundläggning, uppbyggnad av bassängens tätskikt samt teknisk sektion, takkonstruktion och staket.

Illustration över det nya utomhusbadet.