Prefabriserade trähus i moduler

trahus_moduler

Bild över skolan från Parmaco AB. Bild hämtad från http://www.parmaco.fi/

Skolbyggnaden har levererats av företaget Parmaco AB och är en modulskola.

Skolan kan varieras i många olika avseenden och vid utformningen har hänsyn till alla svenska krav tagits. Unikt för dessa baracker är dess arkitektoniska avvikelse från traditionella moduler då de har ett sadeltak. KE gruppen har tagit fram bygghandling för konstruktionen av grunden samt byggtekniska detaljer.