Projektering av Sveriges första termiska in-situ sanering

Vi har projekterat Sveriges första termiska in-situ sanering där klorerade lösningsmedel förångas termiskt med värmebrunnar.

Vid kemtvätten Reno i Visby på Gotland har perkloretylen (PCE) inom ett 645 kvm stort område sanerats ner till nio meters djup.

Tekniken kallas ERH (Electrical Resistance Heating) och värmer upp marken till 100 °C. PCE förångas vid ca 88 °C i marken och samlas upp vid markytan med ett vakuum system där luften renas med kolfilter. Saneringen skedde i ett känsligt villaområde precis intill.

Uppvärmning av marken och avdrivning av föroreningen tog 8 månader och slutfördes under 2016.

Projektet finansierades av Naturvårdsverket.

Schematisk skiss: Termisk in-situ sanering med elektroder