Projektering av Villa Ekudden på Djurgården

Villa Ekudden ute på Djurgården i Stockholm har under de senaste åren genomgått en totalrenovering och tillbyggnader. Huset är byggt 1874 och har sedan dess renoverats i omgångar.

KE gruppen har projekterat system- och bygghandlingar för en helt ny stomme och byggtekniska detaljer. Huset är grundförstärkt och en nybyggnad med tillhörande spa och bassänger har byggts till. Projektet är en intressant blandning av byggnadsvård och modern projektering.

Ursprunglig bild av huset tagen 2011.

Ursprunglig bild av huset tagen 2011.