Provning av bergbultar utanför Tirana

När Statkraft bygger vattenkraftverk strax söder om Tirana i Albanien har vi varit en del av en studie med fokus på icke-förstörarande provning av bergbultar.

Vårt uppdrag var att delta i en jämförande studie med så kallad icke-förstörande provning av bergbultar. I detta projekt använde Geosigmas specialister vår egenutvecklade RBT (Rock Bolt Tester), som är en vidareutveckling av det tidigare Boltometer-instrumentet. Med RBT mäter man hur en ultraljudspuls reflekteras och detta registrerade eko indikerar hur väl ingjuten bergbulten är. På så sätt kan man hitta de bultar som inte uppfyller kraven.

Uppdraget är ett utvecklingsprojekt tillsammans med universitetet i Trondheim.

Dammprojektet är stort och viktigt för Albanien, och kommer enligt Statkrafts beräkningar att öka Albaniens elproduktionskapacitet med ungefär 17%. Anläggningen består av två vattenkraftskraftanläggningar i kaskad, Banja og Moglicë. Den anläggningen vi gjorde provningar vid, den övre Mogliceanläggningen, har cirka 17 km tunnlar och en underjordisk kraftstation. Intagsdammen blir runt 150 meter hög och skapar en över 7 kvadratkilometer stor reservoar i form av en ny sjö i den albanska Devolldalen. Det blir den högsta dammen i världen i sitt slag.

Geosigma i Albanien

Geosigma på plats i Albanien.

Liknande uppdrag