Rådgivande byggtekniska utredningar

Läckande balkonger har varit ett problem sedan huset byggdes 1971. Ett försök att renovera balkongerna gjordes 2003 men problemet med läckage kvarstod dock.

KE-gruppen har utrett orsaken för läckage och projekterat ny teknisk lösning för att inte få in regnvatten i hotellrummen.

Gatvy entré

Gatvy entré

Hotellrum, beläget under takterrassen, där läckaget var som störst.

Hotellrum, beläget under takterrassen, där läckaget var som störst.