Roslagsbanan – Åkersberga station

Geosigma står nu för detaljprojektering av förfrågnings- och bygghandlingar för ombyggnation av den befintliga stationen i Åkersberga centrum.

I projektet ingår anläggning av ett tredje spår (mot dagens två), nya plattformar, en ny gångbro över spårområdet samt BEST-arbeten. Geosigma bistår med mark-, väg-, VA- och kanalisationsprojektering samt geoteknik.

Geosigmas konstruktionsexperter på KE gruppen bistår bland annat med projektering av gångbron över spårområdet.

Beställare är Trafikförvaltningen.

Geosigma Åkersberga Roslagsbanan

Åkersberga, Roslagsbanan.