Skandinaviens största galleria

Sveriges och Skandinaviens största galleria med ca 224 butiker och restauranger har byggts under 3 års tid och är belägen i Solna strax norr om Stockholm.

KE gruppen har varit delaktig i flera delar av projektet. Bland annat dimensionerat fasaderna som underkonsult för Grontmij. Vi har också gjort olika konstruktiva utredningar kring hyresgästanpassning. Bland annat dimensionerat och analyserat SATS verksamhetslokaler samt förstärkt väggarna hos Filmstaden Scandinavia. Utöver det har vi gjort diverse utredningar, där ibland vattenkonstverket vid entrén.

Gallerian och dess spektakulära fasadliv.

Gallerian och dess spektakulära fasadliv.