Sturehov slott

Vid Sturehof slott i Norsborg har vi gjort en inventering och arbetat med skötselplaner och skötselbeskrivning med mängder till FU för upphandling av markskötsel i slottsområdet och gårdsmiljön, allt med stora antikvariska värden.

Sturehof slott i Norsborg.

Sturehof slott i Norsborg.

Slottsområdet och gårdsmiljön besitter stora antikvariska värden.

Buxbomsparterr och i bakgrunden knuthamlade träd.