Sundby gård får ett nytt stall

Sundby ridskola, i Huddinge utanför Stockholm, har över 300 medlemmar och idag plats för 38 hästar. Efter kontroller från kommunen har man konstaterat att stallet är i för dåligt skick och att en alternativ upprustning inte är möjlig. Sundby gård skall därför få ett helt nytt stall upprättat.

Det nya stallet kommer utöver sina 40 boxar att rymma bland annat foderkammare, uppställnings- och spolplats, samt rum för hovslagare/veterinär. Dessutom kommer det nya stallet ligga i direkt anslutning till dagens ridhus.

KE gruppen har gjort en förstudie/programhandling för grundkonstruktionen och stommen.

I behov av en ny lokal.

I behov av en bättre lokal. KE gruppen till undsättning.