Sveriges största kommersiella serverhall

Det internationella bolaget Digiplex, som är inriktade på datalagring, har byggt Sveriges största kommersiella datacenter efter att ha köpt upp tidigare Maraboufabrik.

I planeringen ingick att bygga ut den uppköpta anläggningen med 30 000 m² och den består idag av totalt sju separata datahallar för uthyrning. Det var konsortiet DorCon som utsågs till entreprenören att uppföra anläggningen.
KE gruppen ingår i den svenska konsultgruppen som i uppdrag har hjälpa till att ta fram bygghandlingar för samtliga stålkonstruktioner. Exempel på delar är fasader, takkonstruktioner, stålkonstruktioner för installationer mm.

Illustration över det projekterade datacentret.

Illustration över det projekterade datacentret.