Tallbohov torg

Av Järfälla kommun fick vi i uppgift att gestalta och projektera det nya Tallbohov torg.

I Södra Jakobsberg, mellan E18 och Snapphanevägen, ligger Tallbohov. Ett område som nu växer, och en tillökning på 500 nya lägenheter planeras. Av Järfälla kommun fick vi på Geosigma i uppgift att gestalta och projektera det nya torget, Tallbohov torg.

Tallbohov torg är en viktig knutpunkt för stråk mot Söderhöjden, Jakobsberg centrum och Barkarby handelsplats. Torgets läge skapar förutsättningar för aktivitet och service. I direkt anslutning till torget byggs det nya bostäder, en kyrka och samlingslokal. Bara ett stenkast bort ligger Tallbohovskolan, med verksamhet från förskoleklass till årskurs nio.

Det tidigare oexploaterade planområdet präglas av ett kuperat skogslandskap. Denna karaktär har varit viktig att bevara när området urbaniseras. I vår del av planområdet, Tallbohov torg, har de stora höjdskillnaderna varit en avgörande aspekt för såväl gestaltning som projektering. Med hjälp av olika typer av murkonstruktioner har nivåskillnaderna bemästrats på ett säkert och stilfullt sätt.

Torgytan har en genomtänkt markbeläggning i form av betongmarksten i rutmönster och bågformade rader av smågatsten. I den centrala delen av torget föreslås en yta med perennplantering och plats för att sitta ner en stund. Som en inramning av torget planeras det för buskplanteringar och träd.

Skiss Tallbohov torg

Tidig skiss över Tallbohov torg.

växt- och utrustningsplan Tallbohov torg

Växt- och utrustningsplan Tallbohov torg.