Tegelrondellen i Hägernäs

Geosigma fick i uppdrag av Täby kommun att ansvara för markprojekteringen för cirkulationsplatsen Tegelrondellen i Hägernäs som var i behov av upprustning.

Uppdraget tog sin början i en inmätning av rondellen med konstverk och planteringsytor samt tillhörande refuger. Upprustningen omfattade tegelkonstverk, hårdgjorda ytor av tegelkross, planteringsytor och belysning. Ett komplett FU för utförandeentrepenad togs fram.

Det var nödvändigt att byta ut konstverken som var väderbitna och till stor del bestod av fuktskadat tegel. Målet var att uppföra likadana konstverk som de befintliga. De nyuppförda tegelkonstverken föreslogs utgöras av ett tåligare tegel än tidigare och för att hålla regnvatten borta ytterligare föreslogs att en rostfri plåt, utformad med droppnäsa, skulle placeras mellan tegel och topphatt. Perennytorna i rondellen byttes till sedummatta och nytt tegelkross förbättrade tegelkrossytan.

Några små grönytor i refugerna ersattes av tegelkross. En effektbelysning av konstverken projekterades i samverkan med sidokonsult, och resultatet blev en släpbelysning på yttersidorna av tegelpelarna.

Eliza Nielsen var ansvarig landskapsarkitekt i projektet som utfördes i samverkan med vår mark/gata/VA-grupp och våra konstruktörer.

Geosigmas landskapsarkitekter tegelrondell

Tegelrondellen i Hägernäs.

effektbelysning

De nyuppförda tegelkonstverken föreslogs utgöras av ett tåligare tegel än tidigare.