Tegelrondellen i Hägernäs

Geosigma fick i uppdrag av Täby kommun att ta fram handlingar för upprustning av tegelkonstverken i Tegelrondellen i Hägernäs.

Vår första uppgift i uppdraget blev att göra en inmätning av cirkulationsplatsens olika ytor och anläggningsdelar. Därefter följde arbetet med ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Upprustningen som behövde göras omfattade rondellens tegelkonstverk, hårdgjorda ytor av tegelkross, planteringsytor och belysning.

Det var nödvändigt att byta ut konstverken som var väderbitna och till stor del bestod av fuktskadat tegel. Målsättningen blev att återskapa konstverk som utseendemässigt var likvärdiga med föregångarna. För att de nya konstverken skulle hålla bättre föreslogs ett mer hållbart tegel för konstruktionen. Ett annat tillägg var att den täckande topplåten försågs med en med en droppnäsa för att hålla bort regnvatten från teglet. Slutligen byttes perennytorna i rondellen till sedummatta.

En effektbelysning projekterades i samverkan med sidokonsult. Samarbetet resulterade i en släpbelysning på yttersidorna av tegelkonstverken.

Geosigmas landskapsarkitekter tegelrondell

Tegelrondellen i Hägernäs.

effektbelysning

De nyuppförda tegelkonstverken föreslogs utgöras av ett tåligare tegel än tidigare.