Termisk in-situ sanering av trikloretylen (TCE) i stadsmiljö

Inom kvarteret Noatun i Uppsala användes trikloretylen, vilket läckte ut i marken. Geosigma har förprojekterat och varit beställarstöd när området sanerats.

Inom kvarteret Noatun i Uppsala tillverkades bland annat cyklar från slutet av 1800-talet till 1960-talet i fd Nymans mekaniska industrier. Trikloretylen användes för avfettning vid ytbehandling av metaller och lösningsmedlet läckte ut i marken. Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Geosigma har förprojekterat och varit beställarstöd under arbetet där tre områden om sammanlagt 505 kvm sanerats med elektroder ned till 9 m djup.

Tekniken kallas ET-DSP (Electro Thermal Dynamic Stripping Process) och bygger på resistansuppvärmning med elektroder, men inkluderar även konduktiva och konvektiva värmeprocesser. Centralt placerade vakuumbrunnar mellan elektroder, cirkulerande vatten som håller de rostfria vakuumbrunnarna rena är några utmärkande egenskaper.

Marken värmdes upp till 100 °C med 55 elektrodpar och TCE som avgår i gasfas redan vid 73°C sögs ut med 27 vakuumbrunnar.  Saneringen skedde i ett aktivt kontorsområde inom- och utomhus med många befintliga känsliga ledningar i marken.

Haltreduktionen var 99% i jorden med en resthalt av 0,2 mg/kg TS. Totalt gick det åt 2100 MWh, relativt mycket men kan förklaras av att det åtgår mer energi till separata områden än till ett större.

Geosigma har förprojekterat och varit beställarstöd under arbetet där tre områden om sammanlagt 505 kvm sanerats med elektroder ned till 9 m djup.

Geosigma har förprojekterat och varit beställarstöd under arbetet där tre områden om sammanlagt 505 kvm sanerats med elektroder ned till 9 m djup.

 

Layout Enköpingstvätten

Översikt över området. 

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde.