Tillbyggnad av ny läktare och entré

Projektet omfattade en tillbyggnad av en befintlig idrottshall i Tumba. Utbyggnaden gjordes för att publiken skulle få plats i lokalen.

Utmaningen för projektet var den befintliga gaveln som skulle rivas. Den ersattes med ett stålfackverk som man placerade innan befintlig vägg revs ned. Den del av väggen som fackverket omslöt blev kvar och man byggde sedan ut hallen. Utrymmet som skapades under läktaren blev till en yoga- och judohall. På grund av detta var även ljudet av avgörande faktor i projektet.

Sektion över tillbyggnaden som visar ingående delar, hur befintlig vägg omsluts av ett fackverk samt den judohall som placeras under läktaren.

Sektion över tillbyggnaden som visar ingående delar, hur befintlig vägg omsluts av ett fackverk samt den judohall som placeras under läktaren.