Tomtbergaskolan, Huddinge

Tomtbergaskolan i Huddinge ska renoveras och byggas ut för att få plats med ytterligare 400 elever.

Den nya delen av skolan kommer att ha en stomme av plattbärlag, prefabelement och stål. Det ska även byggas en stor ljusgård, cirka 46x22x17m, som ska fungera som en central kommunikationsyta för hela skolan. Den ena långsidan på ljusgården gränsar mot den befintliga skolan, och den andra långsidan byggs ihop med nybyggnadsdelen.

Tomtbergaskolan, Huddinge.

Tomtbergaskolan, Huddinge.