Totalrenovering av Malmgården Birka

Huset som byggdes år 1785 var i behov av en genomgående renovering. De nya ägarnas ambition var att renovera så försiktigt som möjligt för att inte förstöra den gamla inredningen och stommen.

I bottenvåningen fanns dock en hel del rötskador som framtvingade beslutet att byta alla golv med underliggande konstruktioner. På grund av obefintlig dränering rann vatten in i grundkonstruktionen vilket bidrog till skadorna. KE gruppen har förutom att rita de nya konstruktioner som behövdes, även bidragit med råd i byggnadsvård beträffande materialval, byggnadssätt, samt viss arbetsledning på plats 2 ggr i veckan. Förutom renovering av huvudbyggnaden har det även ingått arbeten med en sjöstuga, köksbyggnad och flera andra hus.