Tre hus byggs ovanpå befintlig garagestomme

Ovanpå en befintligt, prefabricerad garagestomme i Bromma utanför Stockholm ska BTH Bygg för Riksbyggens räkning bygga tre stycken bostadshus.

KE gruppen är huvudkonstruktörer för projektet och ansvarar för stomkomplettering (lätta takkonstruktioner, terrasser etcetera).

Bild illustrerar huset i Bromma.

Bild illustrerar huset i Bromma.