Uppdragsexempel Mark/gata/VA

Allt inom mark-, gatu- och VA-projektering.

Vi har stor erfarenhet inom mark-, gatu- och VA-projektering i samtliga skeden, från detaljplanearbete och förstudier till förfrågnings- och bygghandlingar. Vi har också stor erfarenhet av ledningssamordning och projektering av dagvattenåtgärder som dammar, fördröjningsmagasin och översilningsytor.

Exempel på uppdrag:

  • Projektering av gator och VA-ledningar inom Södra Klyvarestigen, Stenhamra (Roslagsvatten AB)
  • Projektering av gator och VA-ledningar inom detaljplaneområde Skåvsjöholm, Österåker kommun (Bonava AB)
  • Finplanering av gator inom detaljplan 2A/2C i Stora Ursvik, Sundbyberg stad (Sundbyberg stad/HSB/Stora Ursvik KB)
  • Roslagsbanan, delen Åkersberga station, projektering av mark och VA-ledningar för ombyggnad av Åkersberga station (SL/Trafikförvaltningen)
  • Nybacka, Orminge C – Detaljprojektering av nya VA-ledningar och gc-väg (Nacka kommun)