Utredning till ombyggnad av entréer och affärslokaler

Mörby Centrum, med byggår 1960 för den södra delen och 1975 för den norra, har under årens lopp med större och mindre invändiga ombyggnader anpassats efter hyresgästernas krav och önskemål.

Eftersom KE gruppen bistått fastighetsägaren vid de om- och tillbyggnader som hittills förekommit, finns hos oss en stor samlad kunskap om de befintliga byggnaderna. Inför ombyggnaden bistod KE gruppen bland annat med utredningar av byggnadstekniska konsekvenser då olika utbyggnadsalternativ studeras, samt förstudier rörande byggteknik för nybyggnader.