Utrymningstrappor i stål

En toppmodern skola är under 2016 byggd i Flemingsberg och rymmer 720 elever.

Utmed fasaden på denna skola är det monterat fyra brandtrappor i stål. KE gruppen har tagit fram bygghandlingar för stålstommen avseende trapporna.

Modell över ett av trapphusen.

Modell över ett av trapphusen.