Anläggningskonstruktion

Fokus på en optimerad och konkurrenskraftig produkt

Vi hjälper dig med traditionell dimensionering, att ta fram system- och bygghandlingar av broar, geokonstruktioner och grunder och har även specialkunskap om olika dimensionerande laster och avancerade analysmetoder.

Målet för oss är att alltid förenkla utförandet så att du i slutet får en konkurrensriktig och optimerad produkt som går att bygga.

Vad vi kan hjälpa dig med

Förutom traditionell dimensionering och projektering, kan vi hjälpa dig med specialiserade tjänster inom numerisk modellering, till exempel dimensionering mot:

  • Explosions-/implosionslaster
  • Brandförlopp, temperaturanalyser och köldinträngning
  • Jordbävningsanalyser och andra dynamiska analyser
  • Extrem klimatpåverkan
  • Påkörningslaster, missiler och tappade tunga föremål
  • Spännarmerade konstruktioner

Vi har även skyddsrumssakkunniga konstruktörer.

MER OM VÅR VERKSAMHET INOM BYGGKONSTRUKTION

MER OM VÅR VERKSAMHET INOM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSTÖD