Berg

Berget kan inte behålla några hemligheter för oss

Vi är specialister inom ingenjörsgeologi, bergteknik och bergmekanik och kan hjälpa dig med det mesta som har med bergprojekt att göra.

Vad vi kan hjälpa dig med

Behöver du teknik- och/eller beställarstöd för utredningar, granskningar, besiktningar och riskanalyser avseende bergtekniska frågor så kan du tryggt vända dig till oss. Vi kan även hjälpa till med bergprojektering, inklusive tekniska beskrivningar och bergmekanisk numerisk modellering.

Vi jobbar lika gärna ovan- som under jorden och har mångårig erfarenhet från projekt som innefattar tunnlar, bergrum, höga bergskärningar och bergschakt i närhet till byggnader. Vår kompetens sträcker sig genom alla skeden i byggprocessen, från borrhålsundersökning, kärnkartering och geologiska prognoser, till tekniska beskrivningar, design av förstärkning och kontrollprogram för den färdiga anläggningen.

Borrhålsfilmning – OPTV

Borrhålsfilm används med fördel i kombination med kärnkartering för att få alla sprickor i kärnan exakt orienterade och djupbestämda. Vi utför borrhålsfilmning med egen Optical Televiewer (OPTV ) i både hammarborrade och kärnborrade hål, oavsett längd och orientering (äldre instrument kallas ofta BIPS). Vi kan även analysera enbart borrhålsbilden av borrhålsväggen. Med bildens höga upplösning får man en god uppfattning om både sprickförhållanden och bergarter även utan kärna.

Geosigma har ett flertal geologer med mångårig erfarenhet av kärnkartering och tolkning av borrhålsbilder. Resultat av både geologiska och hydrologiska undersökningar gjorda i ett och samma borrhål är enkelt att visualisera och sammanställa för samtolkning i WellCAD.

Mer om OPTV >>

OPTV (PDF) – in english >>

Ingjutning av bergbultar kan kontrolleras – Boltometer/RBT

Ingjutningen av bergbultar kan kontrolleras med en icke-förstörande metod som utnyttjar ultraljud. För detta använder vi två instrument, varav det äldre instrument heter Boltometer och det nyare Rock Bolt Tester (RBT).

Mer om Rock Bolt Tester (RBT) här

Boltometer (PDF) – in english

RBT (PDF) – in english

Provdragning av bergbultar

Provdragning görs för att kontrollera och verifiera att ingjutna förstärkningsbultar håller för avsedd last. Geosigma erbjuder såväl mättjänster omfattande både personal och utrustning för provdragning som försäljning eller uthyrning av dragprovare för bergbult.

Pull-out-bolt tester – non-destructive testing of rock bolts

Engagemang i BeFo främjar samarbete

Vi på Geosigma ser gärna att bergbranschen samarbetar för att utvecklas. Vi har därför valt att vara huvudman i BeFo – Stiftelsen Bergteknisk Forskning.

BeFo  initierar, planerar och finansierar, på huvudmännens uppdrag, angelägna forskningsprojekt inom bergteknik och bergmekanik. Forskningen BeFo bedriver har en viktig roll i den tekniska utvecklingen inom bergbranschen. BeFo:s organisation skapar unika möjligheter till samarbete och är en länk mellan branschens olika aktörer. BeFo:s forskningsråd består av ledamöter från huvudmannaföretagen; Geosigma representeras där av Eva Hakami.

>> Här finns BeFo:s alla publikationer