Kontroll av bergbultar med Rock Bolt Tester (RBT)

Kontroll av bergbultar med Rock Bolt Tester (RBT)

Geosigmas Rock Bolt Tester (RBT) är en modern metod för kontroll av bergbultars installation.  I likhet med äldre testmetoder arbetar vår RBT med ultraljud, men bygger på en ny teknik som ger betydligt bättre bedömningar.

Vid byggnad och underhåll av berganläggningar, som tunnlar, bergrum, slänter och gruvor, förstärks berget ofta med bultar. Inom bygg-, anläggnings- och gruvindustrin används varje år hundratusentals bultar som gjuts in i berget för att anläggningen ska vara säker. Det finns därför ett stort behov av att kunna verifiera att bultarna har gjutits in på ett korrekt sätt.

Under 1970-talet utvecklades i Sverige en utrustning för kontroll av ingjutna bultar med ett instrument som fick namnet Boltometer. Tillverkningen av instrumentet är numera nedlagd och det finns inte längre tillgång till service eller reservdelar. Behovet av en ny metod som bygger på modern teknik har länge varit stort och på Geosigma har arbetet med att ta fram ett nytt instrument pågått länge.

2010 startade ett samarbetsprojekt tillsammans med Vinnova, Svenska Bergteknikföreningen (BeFo), Trafikverket, Norska Vegvesendet och gruvindustrin (LKAB och Boliden). Utvecklingen bedrevs på Geosigmas avdelning för teknik och innovation i Uppsala, i samarbete med Tadeusz Stepinski, professor i mätteknik vid Uppsala Universitet.

Resultatet blev instrumentet Rock Bolt Tester (RBT). Ett framsteg i instrumentväg som innebär att vi på Geosigma nu kan erbjuda marknaden ett modernt och förbättrat sätt att kontrollera ingjutningarna.

RBT bygger precis som sin föregångare på ultraljudsteknik, men RBT arbetar med en ny, mer avancerad elektronik som ger betydligt mer precisa och tillförlitliga bedömningar. RBT har också ett mer lättanvänt användargränssnitt och ger fler möjligheter till bearbetning av mätdata i efterhand.

RBT Rock Bolt Tester Geosigma

Geosigma utför RBT-tester.

Rock Bolt Tester (english):

The Rock Bolt Tester (RBT) is a new digital ultrasonic instrument developed by Geosigma for non-destructive inspection of rock bolts. RBT applies long-range ultrasound guided waves to investigate the conditions of an installed bolt, with focus on the conditions of the grouting. RBT is equipped with new electronics, new communication platform and features easy operation for a modern way of quality checking bolts of various types. 

Most of the underground constructions in rock demands rock support. The most common support method today consists of rock bolts anchored to the rock with cement grout. It is of vital importance for the safety of the excavation to check that rock bolts are installed in an adequate way by a contractor. This control may either be done by destructive and time-consuming testing techniques, such as pullout tests, or by a non-destructive testing techniques (NDT), such RBT and Boltometer.

There are today only a handful of Boltometer* instruments still in operation. The measurement technique of the Boltometer is robust but the instruments are obsolete. Therefore, Geosigma initiated the development of a new instrument in 2010, the Rock Bolt Tester (RBT), based on the same measuring principle as the Boltometer, ultrasound technique, but equipped with modern electronics, a new communication platform and much easier to operate.

RBT features an application-tailored ultrasound probe that transmits high-energy, low frequency (below 100kHz) guided waves through the bolt and grouting. RBT is capable of receiving weak echoes reflected from cavities and defects in the grout along the bolt as well as the bolt’s end-echo. The ultrasound waves propagate back and forth the bolt in the range of up to 4 meters.

RBT is a portable instrument featuring custom-designed analog electronics for generating and receiving the guided waves, and an embedded digital computer for performing signal processing, operational communication and data storage.

*The Boltometer is a NDT-instrument with the purpose of controlling the quality of bolt grouting. The instrument was developed in Sweden during the late ’70s.

#Rebar bolts #ultrasound measurement #Non-Destructive Testing #NDT #rock support #grouting #overcoring