Mätsystem och innovation

Mätning som ger trygga projektförut­sättningar

Tillsammans med Geosigmas övriga avdelningar hjälper vi dig med anpassade mätsystem från sensornivå till leverans av kvalitetsgranskade data.

Vår erfarenhet från utvecklingen av metoder och utrustningar inför och under SKB:s platsundersökningar har gett oss en förståelse för metoder och problemställningar inom mark, berg och vatten som resulterat i såväl utveckling av helt nya utrustningar som förbättring av befintliga metoder och utrustningar.

Vad vi kan hjälpa dig med

Eftersom vi har en fullt utrustad mekanisk verkstad kan vi hjälpa till med allt ifrån utveckling av metod, förslag på konstruktion, tillverkning och genomförande av tester fram till färdig produkt. Har du speciella krav på prestanda, utformning, kapsling eller miljö kan vi modifiera materialet/funktionen på din befintliga utrustning.

När det gäller olika typer av borrhålsundersökningar och installationer så har vi en unik kompetens och tillgång till anpassad utrustning. Vi deltog bland annat i ett omfattande undersökningsprogram inför Förbifart Stockholm och stod bland annat för undersökningar i 300-400 m långa krökta borrhål borrade från ytan för att krökas och ansluta till tunnellinjen.

Läs mer om borrhålsundersökningar med OPTV >>

Läs mer om vattenförlustmätning med WIC >>

Läs mer om kontroll av bergbultars installation med RBT >>