VÅRA UPPDRAG

Vår expertis i praktiken

Vi vänder oss till marknaderna för byggkonstruktion, anläggning och industri, främst i Sverige.

Vi utför uppdrag åt kunder inom många olika kategorier, exempelvis arkitekter, energibolag, entreprenörer, fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, gruvbolag, industrier, kommuner, kärnkraftsföretag, länsstyrelser, myndigheter, oljebolag och andra teknikkonsulter. Här hittar du exempel på på uppdrag vi gjort.

Uppdrag